Eind vorig jaar hebben we moeten vertellen dat het kamp niet door kon gaan:

We hebben slecht nieuws. Als organisatie van Noorderwind hebben we de laatste weken gebeden, nagedacht en overlegd om tot een goede beslissing te komen over het aanstaande event in oktober. We hebben moeten besluiten dat ook dit event niet door kan gaan. We vinden dit ontzettend jammer omdat we graag samen met de jongeren een gaaf weekend hadden beleefd. We zien bij jongeren ontzettend de behoefte aan een kamp waarin ze samen God ontmoeten. Er blijven echter teveel obstakels om een weekend te kunnen houden dat recht doet aan waar Noorderwind voor staat. De mooie kanten wegen simpelweg niet op tegen de nadelen.

Zo zal er in oktober nog steeds anderhalve meter afstand moeten zijn tussen de jongeren en de leiders en ondersteuners van het kamp. Dit is gelijk ons grootste bezwaar, we hadden zo gehoopt dat de 1,5 meter afstand alleen zou gelden tussen coaches onderling, maar niet naar jongeren. Verder zou het betekenen dat er niet meer samen gezongen mag worden, gebed met jongeren zou op afstand moeten en bij de activiteiten in de zaal moet de handrem er teveel op. Daarnaast valt het kamp in een periode waarin normaal gesproken veel griepklachten ontwikkeld worden. Praktisch zou dit tot gevolg hebben dat veel jongeren en leiders thuis moeten blijven volgens het kampprotocol. Deze en veel andere (praktische) redenen maken dat wij de Noorderwind kampen pas weer kunnen organiseren wanneer de anderhalve meter afstand tussen jongeren en volwassenen niet meer nodig is.

Net als jullie zijn wij ontzettend teleurgesteld dat het kamp, waar we erg naar hebben uitgezien, niet doorgaat. Omdat we niet goed weten wanneer we Noorderwind Reset alsnog kunnen organiseren, kiezen we ervoor om geen nieuwe datum bekend te maken. Ook zal het aanmeldbedrag worden teruggestort. Vanwege de al gemaakte kosten willen we jou en je ouders vragen, wanneer mogelijk, om (een deel van) het aanmeldbedrag om te zetten in een gift. Jullie zouden Noorderwind daar erg mee helpen omdat we anders blijven zitten met een schuld als gevolg van het moeten annuleren van het event.

Wil je een gift overmaken en heb je al inschrijfgeld betaald? Beantwoord dan deze mail en geef daarin aan dat je een gift wilt geven van: 25% / 50% / 75% of 100% van je inschrijfgeld. We proberen binnen drie week het al overgemaakte geld terug te storten.

Laten we samen blijven bidden voor de jongeren en voor Noorderwind. Dit mogen we doen in het besef dat God voor ons zorgt, wat er ook gebeurt!

Hartelijke groet,

Team Noorderwind

Veel ouders gaven gehoor aan de sponsor oproep. Omdat de locatie lagere annulering kosten berekende staan Noorderwind niet diep rood. Zodra het kan willen we weer gaan organiseren.

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. – Matteüs 11:28