Sinds november 2019 is Noorderwind een stichting. Het bestuur van de stichting bestaat uit David de Jong (voorzitter), Sietske Dijkema (Penningmeester), Tjeerd Leistra (Secretaris). Wil je contact opnemen met het bestuur dan kan dat via de secretaris: secretarisnoorderwind@gmail.com