1. Deelname aan het evenement is volledig voor eigen risico. Sport- en reisactiviteiten kunnen een verhoogd risico inhouden. De organisator is niet aansprakelijk voor letsel of schade als gevolg van het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
 2. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de organisator beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert
 3. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van (een) deugdelijke reis-, annulerings-, aansprakelijkheids- en/of letselschadeverzekering(en).
 4. De deelnemer is voor het event op de hoogte gebracht van de regels van het event. Dat is voor elke deelnemer:

Programma

 • Je bent op tijd aanwezig bij de verschillende programmaonderdelen;
 • Je doet actief mee met de verschillende programmaonderdelen.
 • Tijdens de programma onderdelen staat je telefoon uit.
 • Voordat je naar bed gaat lever je telefoon in bij je leiders.

Omgang met anderen

 • Luistert naar de leiders en andere leiding;
 • Accepteert anderen zoals ze zijn en betrek elkaar bij het programma;
 • Niet: schelden, vloeken, bedreigen of pijn doen;
 • Jongens en meisjes komen niet op elkaars kamers;
 • Geen seksuele handelingen;*
 • Niet stelen.*

Kampterrein

 • Je ruimt je eigen troep op;
 • Je doet je corvee.

Overige regels

 • Je eet tenminste een normale hoeveelheid.
 • Energiedrank, roken, alcohol en drugs zijn niet toegestaan;*

Bij overtreding van regels:

* = Je krijgt een waarschuwing en/of corveestraf van je leiders of je ouders worden ingelicht.

5. Wanneer je niet meer mee kan door een andere reden dan ziekte hebben wij kosten gemaakt, daarom moet je betalen indien: 

 • tot 3 maanden van te voren = niets.
 • tot 2 maanden van te voren = 50%
 • tot drie week van te voren = 80%
 • tussen twee week en het event = 100%

Ziekte is overmacht, Graag in het geval van ziekte zo spoedig mogelijk contact opnemen via het contactformulier dan zullen we kijken naar de mogelijkheden.

6. Er worden foto’s en filmpjes gemaakt. Deelnemers zijn hiermee akkoord of mailen uiterlijk 4 week van te voren een verzoek om niet herkenbaar in beeld te komen. 

7. Voor het gemak van alle deelnemers sturen we een ‘meerij-lijst’ zo kan je ontdekken met wie je mee zou kunnen rijden. Als je hier bezwaar tegen hebt horen we het graag uiterlijk 4 week van te voren.